Punkt Przedszkolny Na Akacjowej działa w godzinach 7:15-17:00. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu prowadzone są w oparciu o program zatwierdzony przez MEN.  Program ten realizuje z dziećmi doświadczony pedagog – absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i edukacji zintegrowanej – mgr Monika Jasińska. Dzieci 5 letnie realizują program rocznego przygotowania przedszkolnego (zerówka). W trakcie roku pedagog dwa razy wykonuje diagnozę pedagogiczną dziecka (październik i maj). W czerwcu dzieci są badane przez psychologa pod kątem gotowości szkolnej. Pod koniec roku rodzice otrzymują pisemną informację od pedagoga o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

--- ZAJĘCIA DODATKOWE kliknij, aby przeczytać opis ---
--- ROZKŁAD DNIA kliknij, aby przeczytać opis ---