Punkt Przedszkolny Na Akacjowej działa na podstawie statutu i wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Podkowa Leśna nr 5/2011. Posiadamy pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Grodzisku Mazowieckim dotyczącą bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu dzieci w naszym przedszkolu oraz pozytywną opinię Powiatowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim dotyczącą zabezpieczenia przeciwpożarowego w punkcie przedszkolnym.

Punkt Przedszkolny usytuowany jest na dużej i atrakcyjnej działce o powierzchni 2500 m2. Teren działki z bezpiecznym placem zabaw, miejscem do nauki jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach w całości jest do dyspozycji dzieci. Dzieci swobodnie mogą bawić się w bliskim kontakcie z przyrodą, na świeżym powietrzu, w miejscu zacisznym i bezpiecznym. Dużym plusem jest lokalizacja Punktu Przedszkolnego Na Akacjowej w pobliżu stacji kolejki WKD Podkowa Leśna Wschodnia.

Zajęcia dydaktyczno wychowawcze w Punkcie Przedszkolnym Na Akacjowej prowadzone są w oparciu o program zatwierdzony przez MEN. Program ten realizuje z dziećmi doświadczony pedagog – absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i edukacji zintegrowanej – mgr Monika Jasińska. Dzieci 5 letnie realizują program rocznego przygotowania przedszkolnego (zerówka). W trakcie roku pedagog dwa razy wykonuje diagnozę pedagogiczną dziecka (październik i maj). W czerwcu dzieci są badane przez psychologa pod kątem gotowości szkolnej. Pod koniec roku rodzice otrzymują pisemną informację od pedagoga o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

W przedszkolu jest też pedagog specjalny, który w razie potrzeby może pracować z dziećmi z różnymi problemami. Współpracujemy również z rehabilitantem – mgr rehabilitacji ruchowej, terapeuty NDT Bobath i integracji sensorycznej panią Ewą Radziuk-Tyc oraz logopedą panią Laryrą Jurko. Wszystkie dzieci objęte są opieką logopedy, w razie potrzeby logopeda pracuje indywidualnie z dzieckiem. Przedszkole współpracuje również z psychologiem z wieloletnim stażem panią Ewą Iwanowską.

Uzupełnieniem programu podstawowego MEN są zajęcia dodatkowe, między innymi:

- zajęcia taneczne

- zajęcia plastyczne

- zajęcia rytmiczne

- zajęcia ceramiczne

- gimnastyka

- zajęcia dotyczące przestrzegania zasad dobrego wychowania

- język angielski

- język hiszpański