Niepubliczne Przedszkole na Akacjowej działa w godzinach 7:30-17:00. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu prowadzone są w oparciu o program zatwierdzony przez MEN.  Program ten realizują z dziećmi doświadczeni pedagodzy – absolwentki pedagogiki wczesnoszkolnej i edukacji zintegrowanej. Dzieci 6 letnie realizują program rocznego przygotowania przedszkolnego (zerówka). W trakcie roku pedagog dwa razy wykonuje diagnozę pedagogiczną dziecka (październik i kwiecień). W czerwcu dzieci są badane przez psychologa pod kątem gotowości szkolnej. Rodzice otrzymują pisemną informację od pedagoga o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

ZAJĘCIA DODATKOWE - przeczytaj więcej
ROZKŁAD DNIA - sprawdź